OŠ Veržej

www.os-verzej.si

Vrtec Veržej

www.vrtec-verzej.si

Vzgojni dom Veržej

www.vzgojni-zavod-verzej.si

Obvestilo

Spoštovani starši!

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, ki bo veljal od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

Od četrtka, 1. 4. 2021, do petka, 9. 4. 2021,  bo v skladu z odlokom pouk za učence od 1. do 9. razreda potekal na daljavo.

Za učence od 1. do 3. razreda, katerih starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) so zaposleni v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah, bo šola organizirala nujno varstvo. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca prenesi na računalnik. Prosimo vas, da nam zaradi načrtovanja organizacije dela čim prej sporočite, če boste za otroka potrebovali nujno varstvo, in predložite ustrezno potrdilo o zaposlitvi (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec).

V zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo pouk še naprej  potekal v prostorih šole ob spoštovanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Uporaba zaščitnih mask pri pouku

Spoštovani starši/rejniki!

Izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, bo od 15. 3. 2021, potekalo enako v tem tednu.

Še vedno je obvezna uporaba zaščitnih mask za učence/učenke od 6. razreda osnovne šole oz. dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih.

Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za učence/učenke od 1. razreda do vključno 5.razreda osnovne šole, izključno ko so v matičnem oddelku.

Novost, ki jo prinaša sprememba Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je, da zaščitnih mask učencem/učenkam, ki so starejši od 12 let, ni treba več več nositi pri pouku športa.

O izjemah glede nošenja mask, presoja osebni zdravnik otroka, zato se obrnite nanj.

Odlok je zavezujoč predpis, izdan na podlagi  Zakona o nalezljivih boleznih in kršitev odloka lahko pomeni prekršek.

V šolah smo dolžni izvajati dane ukrepe, zato se v primeru dvomov obrnite na Ministrstvo za izobraževanje.

Hvala za razumevanje!

Vodstvo šole

Obvestilo!

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši,

v skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport z dne 3. 3. 2021 (6030-172021/30) vas obveščamo, da je Vlada RS dne 3. 3. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in visokošolskih zavodih, ki bo veljal do 12. marca 2021. Odlok za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ne prinaša novosti, torej bo pouk za vse učence od 1. do 9. razreda še naprej potekal v prostorih šole.

Spremenjen je tudi odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Po novem je uporaba zaščitnih mask za učenke/učence od 6. razreda osnovne šole (oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje) obvezna. Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za učenke/učence od 1. do 5. razreda osnovne šole v matični učilnici, vendar se priporoča, da za svojo varnost in zaščito uporabljajo zaščitno masko ves čas. Obvezna je tudi uporaba mask v prostorih šole in zunanjih površinah šole za starše.

Ponovno prosimo, da se vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdravi otroci.

Vsem želimo lep konec tedna!

Obvestilo

Spoštovani starši,

Vlada RS je podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in visokošolskih zavodih do 5. marca 2021, kar pomeni, da se bo pouk za vse učence od 1. do 9. razreda izvaja v prostorih šole tudi v naslednjem tednu, od 1. do 5. marca.

Priporočilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (okrožnica št. 6030/2021/27 z dne 25. 2. 2021) je, da učenci od 6. do 9. razreda za svojo varnost in zaščito uporabljajo zaščitno masko ves čas, tudi med poukom v matični učilnici.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Obvestilo

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši,

Vlada RS je v četrtek, 18. 2. 2021, sprejela spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim se od ponedeljka, 22. 2. 2021, za učenke in učence od 1. do 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole.

Čeprav se vrnitve v šolo vsi zelo veselimo, bo še naprej potrebna velika previdnost in upoštevanje priporočil in ukrepov NIJZ (umivanje/razkuževanje rok, medsebojna razdalja, nošenje mask v skupnih prostorih, v šolo le zdravi učenci…), saj se z vrnitvijo vseh učencev tveganje za okužbo SARS Cov-2 povečuje.

Organizacija in izvedba vzgojno-izobraževalnega dela bo potekala podobno kot pred poukom na daljavo:

  • pričetek pouka bo ob 8. uri, potekal bo po urniku (urnik A), ki je objavljen na spletni strani.
  • Prosimo, da učenci prihajate v šolo malo pred začetkom pouka. V šolo vstopate posamično, z medsebojno varnostno razdaljo.
  • Pouk bo potekal v matičnih učilnicah
  • Izvajal se bo obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

Jutranje varstvo bo organizirano za učence 1. razreda, podaljšano bivanje pa bo organizirano za učence od 1. do 5. razreda, vendar prosimo, da učenke in učenci 4. in 5. razreda pridejo v podaljšano bivanje le, če varstvo nujno potrebujejo. Od 13.30 dalje bo podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda organizirano v heterogeni skupini (učenci obeh oddelkov), kar pomeni, da bodo morali učenci nositi maske.

  • Pouk nekaterih obveznih in neobveznih izbirnih predmetov (kjer je skupina sestavljena iz različnih oddelkov) bo potekal v heterogenih skupinah, kar pomeni, da bodo morali imeti učenci pri pouku maske.
  • Prehrana bo organizirana za vse učence, za obroke, na katere so prijavljeni.
  • Malica bo potekala v učilnicah, kosilo pa po določenem razporedu.
  • Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.

Vse ostale potrebne informacije bodo podali razredniki pri razredni uri v ponedeljek, 22. 2. 2021, 1. šolsko uro.

Verjamemo, da se bomo ob skupnem trudu in z upoštevanjem priporočil prijetno in varno vrnili v šolo, ki je v času naše odsotnosti dobila lepšo podobo in upamo, da bo tudi to prispevalo k dobremu počutju.

Želimo vam lep preostanek počitnic.

Spoštovani starši!

Za nami je zahtevno obdobje. Delo na daljavo nam je predstavljalo velik izziv. Trudili smo se, da je vzgojno-izobraževalno delo potekalo kontinuirano in brez večjih težav. Pri tem ste bili nam in svojim otrokom v veliko pomoč, zato se vam zahvaljujemo za podporo, razumevanje, potrpežljivost, za vse pobude in predloge ter si želimo, da bi tudi v prihodnje tako dobro sodelovali.

POGUM

ESS MIZŠ ZRSŠ POGUM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (VEČ-TUKAJ)

Urnik

(velja od 10. 9. 2021 dalje)

Prihajajoči dogodki

  • počitnice 😀

Osnovna šola Veržej

Odjava malic

Kontakt

Tajništvo

02 587 16 54

Vodja šole 02 588 13 90
Socialna delavka
(zavod)
02 587 16 66
Psihologinja
(zavod)
030 357 227
Medicinski tehnik
(zavod)
02 620 32 04
Svetovalna delavka
(šola)
02 620 32 06
Računovodstvo 02 620 32 03
Računovodstvo
(obračun vrtca, malic)
02  620 32 02
Ekonom 02 620 32 05
Knjižnica 051 600 990
Kuhinja 031 399 592
Vrtec 051 600 980
Zavod dežurni 051 655 039

Izdelava spletne strani

Sašo Hladen

Dostopnost