Osnovna šola Veržej

Puščenjakova 7
9241 Veržej

Odjava malic

031 300 685

Kontakt

T: (02) 587 16 54 (pisarne)
T: (02) 588 13 90 (šola)
info@os-verzej.si

OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ

Osnovna šola Veržej je specifična vzgojno-izobraževalna ustanova v Sloveniji. Pod enim nazivom delujejo tri organizacijsko samostojne enote: vrtec, vzgojni dom in šola.
Osnovno šolo obiskujejo učenci iz šolskega okoliša. Veseli nas, da je v našo šolo vključenih tudi kar nekaj učencev iz drugih šolskih okolišev. Ti učenci oblikujejo samostojne oddelke ali v zadnjih letih tudi kombinirane, saj število otrok v šolskem okolišu nekoliko upada.
Isto osnovno šolo obiskujejo tudi učenci, ki so nameščeni v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino, ki deluje v okviru zavoda. Zavod je namenjen otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki prihajajo iz cele Slovenije in jih nameščamo skozi celo šolsko leto. Učenci iz doma obiskujejo interne oddelke, kjer je normativ 8 učencev. S prilagojenim izvajanjem dosegajo enakovreden izobrazbeni standard.
Učencem ponujamo številne in zelo raznovrstne interesne dejavnosti, bogato športno in kulturno udejstvovanje, možnost sodelovanja v mednarodnih projektih kot sta Erasmus+ in Euromet.
Vsi zaposleni se trudimo, da bi se učenci v naši osnovni šoli dobro počutili in pridobili tista znanja, ki jih bodo potrebovali v življenju in jim bodo na široko odpirala vrata v prihodnost.
Želimo si bogatega sodelovanja ter odprtih in pristnih odnosov z vsemi, ki sodelujejo v procesu vzgoje in izobraževanja naših učencev. Dobro medsebojno sodelovanje, strpnost in razumevanje bo pripomoglo k uspešnemu, srečnemu in zadovoljnemu učencu, kakršnega si vsi želimo.

Marija Ferenc, prof.

ravnateljica

Kako do nas?

Zaposleni

STROK. DELAVCIE-POŠTARAZR.OPOMBE
Klavdija Krajncklavdija.krajnc@os-verzej.si1.aJV
Manuela Jaušovecmanuela.jausovec@os-verzej.si2./3.a
Melita Bombekmelita.bombek@os-verzej.si3.b
Maja Kuronjamaja.kuronja@os-verzej.si4.aJV
Lidija Maleklidija.malek@os-verzej.siPB
Ksenija Seršenksenija.sersen@os-verzej.si5.a
Aljaž Žuničaljaz.zunic@os-verzej.si4./5.b
Mateja Šumenjakmateja.sumenjak@os-verzej.siPB
Anton Štermantone.sterman@os-verzej.si6. aŠPO v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, IŠN, IŠO, ŠZZ
Mitja Govedičmitja.govedic@os-verzej.si6. bFIZ v 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, TIT v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, OGL
Branka Kapun Pučkobranka.kapun-pucko@os-verzej.si7. aTJN v 6. a, 7. a, 7. b, 8. a, 8. c, 9. a, 9. b
Anastazij Rudolfstash.rudolf@os-verzej.si7. bTJA v 4./5. b, 6. b, 7. b, 8. b, 8. c, 9. b, AI1, AI2, AI3, N2A
Jasna Jurišič Poljanecjasna.jurisic.poljanec@os-verzej.si8. aTJN v 5. b, 6. b, 7. b, GEO v 6. a, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b
Vladimir Bratkovičvlado.bratkovic@os-verzej.si8. bMAT v 8. a, 8. b, 8. c, 6. a, 6. b
Ivan Kuharivan.kuhar@os-verzej.si8. cSLJ v 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c
Mateja Žalik Rusmateja.zalik-rus@os-verzej.si9. aNAR v 6. a, 6. b,7. a, 7. b, KEM v 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, GOS v 6. a, 6. b, NPH
Zalika Horvatzalika.horvat@os-verzej.si9. bSLJ v 6. a, 6. b, 9. a, 9. b
Vesna Novakvesna.novak@os-verzej.siBIO v 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b
Klavdija Petovarklavdija.petovar@os-verzej.sPB, MAT v 7. a, 7. b, 9. a, 9. b
Zoran Repijazoran.repija@os-verzej.siJV, GUM v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, OPZ, MPZ
Angela Gabercangela.gaberc@os-verzej.siPB, LUM v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, LS1, LS2, LS3
Vanja Mladenovićvanja.mladenovic@os-verzej.siZGO v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, DKE v 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8.c
Sašo Hladensaso.hladen@os-verzej.siROM, MME, računalnikar
Damjana Ferencdamjana.ferenc@os-verzej.sivodja šole, ISP, DSP
Marjana Rojnikmarjana.rojnik@os-verzej.siknjižničarka
Sonja Hanžekovičsonja.hanzekovic@os-verzej.sišolska svetovalna
i

Dokumenti šole

skrit
Ustvarili smo - dosegli smo 2022
Predstavitev Osnovne šole Veržej
Načrt prezračevanja
Letni delovni načrt 2021/22
Letni delovni načrt ravnateljice 2021/22
Poročilo o realizaciji LDN OŠ Veržej 2020-21
Poročilo o realizaciji LDN Ravnateljica 2020-21
Informator 2022/23
Pravila šolske prehrane
Pravila šolskega reda
Pravila šolskega sklada
Pravila šolskega reda - priloga A - opis postopkov
Kršitve šolskega reda - zunanji učenci
Kršitve šolskega reda - domski učenci
Vzgojni načrt
Katalog informacij javnega značaja
Status športnika, obrazec za pridobitev nadomestne listine
Pravila strokovnega centra
Pravilnik načinu oddajanja šolskih prostorov v uporabo
Soglasje za SEPA direktno obremenitev
Dostopnost