Osnovna šola Veržej

Puščenjakova 7
9241 Veržej

Odjava malic

031 300 685

Kontakt

T: (02) 587 16 54 (pisarne)
T: (02) 588 13 90 (šola)
info@os-verzej.si

OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ

Osnovna šola Veržej je specifična vzgojno-izobraževalna ustanova v Sloveniji. Pod enim nazivom delujejo tri organizacijsko samostojne enote: vrtec, vzgojni dom in šola.
Osnovno šolo obiskujejo učenci iz šolskega okoliša. Veseli nas, da je v našo šolo vključenih tudi kar nekaj učencev iz drugih šolskih okolišev. Ti učenci oblikujejo samostojne oddelke ali v zadnjih letih tudi kombinirane, saj število otrok v šolskem okolišu nekoliko upada.
Isto osnovno šolo obiskujejo tudi učenci, ki so nameščeni v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino, ki deluje v okviru zavoda. Zavod je namenjen otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki prihajajo iz cele Slovenije in jih nameščamo skozi celo šolsko leto. Učenci iz doma obiskujejo interne oddelke, kjer je normativ 8 učencev. S prilagojenim izvajanjem dosegajo enakovreden izobrazbeni standard.
Učencem ponujamo številne in zelo raznovrstne interesne dejavnosti, bogato športno in kulturno udejstvovanje, možnost sodelovanja v mednarodnih projektih kot sta Erasmus+ in Euromet.
Vsi zaposleni se trudimo, da bi se učenci v naši osnovni šoli dobro počutili in pridobili tista znanja, ki jih bodo potrebovali v življenju in jim bodo na široko odpirala vrata v prihodnost.
Želimo si bogatega sodelovanja ter odprtih in pristnih odnosov z vsemi, ki sodelujejo v procesu vzgoje in izobraževanja naših učencev. Dobro medsebojno sodelovanje, strpnost in razumevanje bo pripomoglo k uspešnemu, srečnemu in zadovoljnemu učencu, kakršnega si vsi želimo.

Marija Ferenc, prof.

ravnateljica

Kako do nas?

Zaposleni

STROK. DELAVCIE-POŠTARAZR.OPOMBE
Klavdija Krajncklavdija.krajnc@os-verzej.si1.aJV
Manuela Jaušovecmanuela.jausovec@os-verzej.si2./3.a
Melita Bombekmelita.bombek@os-verzej.si3.b
Maja Kuronjamaja.kuronja@os-verzej.si4.aJV
Lidija Maleklidija.malek@os-verzej.siPB
Ksenija Seršenksenija.sersen@os-verzej.si5.a
Aljaž Žuničaljaz.zunic@os-verzej.si4./5.b
Mateja Šumenjakmateja.sumenjak@os-verzej.siPB
Anton Štermantone.sterman@os-verzej.si6. aŠPO v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, IŠN, IŠO, ŠZZ
Mitja Govedičmitja.govedic@os-verzej.si6. bFIZ v 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, TIT v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, OGL
Branka Kapun Pučkobranka.kapun-pucko@os-verzej.si7. aTJN v 6. a, 7. a, 7. b, 8. a, 8. c, 9. a, 9. b
Anastazij Rudolfstash.rudolf@os-verzej.si7. bTJA v 4./5. b, 6. b, 7. b, 8. b, 8. c, 9. b, AI1, AI2, AI3, N2A
Jasna Jurišič Poljanecjasna.jurisic.poljanec@os-verzej.si8. aTJN v 5. b, 6. b, 7. b, GEO v 6. a, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b
Vladimir Bratkovičvlado.bratkovic@os-verzej.si8. bMAT v 8. a, 8. b, 8. c, 6. a, 6. b
Ivan Kuharivan.kuhar@os-verzej.si8. cSLJ v 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c
Mateja Žalik Rusmateja.zalik-rus@os-verzej.si9. aNAR v 6. a, 6. b,7. a, 7. b, KEM v 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, GOS v 6. a, 6. b, NPH
Zalika Horvatzalika.horvat@os-verzej.si9. bSLJ v 6. a, 6. b, 9. a, 9. b
Vesna Novakvesna.novak@os-verzej.siBIO v 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b
Klavdija Petovarklavdija.petovar@os-verzej.sPB, MAT v 7. a, 7. b, 9. a, 9. b
Zoran Repijazoran.repija@os-verzej.siJV, GUM v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, OPZ, MPZ
Angela Gabercangela.gaberc@os-verzej.siPB, LUM v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, LS1, LS2, LS3
Vanja Mladenovićvanja.mladenovic@os-verzej.siZGO v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, DKE v 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8.c
Sašo Hladensaso.hladen@os-verzej.siROM, MME, računalnikar
Damjana Ferencdamjana.ferenc@os-verzej.sivodja šole, ISP, DSP
Marjana Rojnikmarjana.rojnik@os-verzej.siknjižničarka
Sonja Hanžekovičsonja.hanzekovic@os-verzej.sišolska svetovalna
i

Dokumenti šole

skrit
Ustvarili smo - dosegli smo 2022
Predstavitev Osnovne šole Veržej
Načrt prezračevanja
Letni delovni načrt 2022/23
Letni delovni načrt ravnateljice 2022/23
Poročilo o realizaciji LDN OŠ Veržej 2021-22
Poročilo o realizaciji LDN Ravnateljica 2021-22
Informator 2022/23
Pravila šolske prehrane
Pravila šolskega reda
Pravila šolskega sklada
Pravila šolskega reda - priloga A - opis postopkov
Kršitve šolskega reda - zunanji učenci
Kršitve šolskega reda - domski učenci
Vzgojni načrt
Katalog informacij javnega značaja
Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja
Status športnika, obrazec za pridobitev nadomestne listine
Pravila strokovnega centra
Pravilnik načinu oddajanja šolskih prostorov v uporabo
Soglasje za SEPA direktno obremenitev
Dostopnost