Osnovna šola Veržej

Puščenjakova 7
9241 Veržej

Odjava malic

031 300 685

Kontakt

T: (02) 587 16 54 (pisarne)
T: (02) 588 13 90 (šola)
info@os-verzej.si
os-verzej.ms@guest.arnes.si
www.os-verzej.si

OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ

Osnovna šola Veržej je specifična vzgojno-izobraževalna ustanova v Sloveniji. Pod enim nazivom delujejo tri organizacijsko samostojne enote: vrtec, vzgojni dom in šola.
Osnovno šolo obiskujejo učenci iz šolskega okoliša. Veseli nas, da je v našo šolo vključenih tudi kar nekaj učencev iz drugih šolskih okolišev. Ti učenci oblikujejo samostojne oddelke ali v zadnjih letih tudi kombinirane, saj število otrok v šolskem okolišu nekoliko upada.
Isto osnovno šolo obiskujejo tudi učenci, ki so nameščeni v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino, ki deluje v okviru zavoda. Zavod je namenjen otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki prihajajo iz cele Slovenije in jih nameščamo skozi celo šolsko leto. Učenci iz doma obiskujejo interne oddelke, kjer je normativ 8 učencev. S prilagojenim izvajanjem dosegajo enakovreden izobrazbeni standard.
Učencem ponujamo številne in zelo raznovrstne interesne dejavnosti, bogato športno in kulturno udejstvovanje, možnost sodelovanja v mednarodnih projektih kot sta Erasmus+ in Euromet.
Vsi zaposleni se trudimo, da bi se učenci v naši osnovni šoli dobro počutili in pridobili tista znanja, ki jih bodo potrebovali v življenju in jim bodo na široko odpirala vrata v prihodnost.
Želimo si bogatega sodelovanja ter odprtih in pristnih odnosov z vsemi, ki sodelujejo v procesu vzgoje in izobraževanja naših učencev. Dobro medsebojno sodelovanje, strpnost in razumevanje bo pripomoglo k uspešnemu, srečnemu in zadovoljnemu učencu, kakršnega si vsi želimo.

Marija Ferenc, prof.

ravnateljica

Kako do nas?

Zaposleni

Maja Kuronja: profesorica razrednega pouka – razrednik 1.a
Ksenija Seršen: – razrednik 3./4./5.b
Klavdija Krajnc: profesorica razrednega pouka – razrednik 2./3.a
Damjana Ferenc: profesorica razrednega pouka – vodja šole
Melita Bombek: profesorica razrednega pouka – razrednik 4.a
Lidija Lukačič: profesorica razrednega pouka – razrednik v 5.a
Mateja Šumenjak: vzgojiteljica predšolskih otrok – oddelek podaljšanega bivanja
Cvetka Puhar: vzgojiteljica predšolskih otrok – oddelek podaljšanega bivanja
Tone Šterman: profesor športne vzgoje – razrednik v 6./7.a
Vesna Novak: – razrednik 7.b
Vanda Novak: učiteljica slovenščine in nemščine – razrednik 8.b
Klavdija Petovar: profesorica matematike in biologije – razrednik 8.c
Zalika Horvat: učiteljica slovenščine in srbohrvaščine – razrednik 9.a
Vladimir Bratkovič: učitelj matematike in fizike – razrednik 9.b
Zoran Repija: učitelj glasbene umetnosti
Branka Kapun Pučko: profesorica nemščine – razrednik 8.a
Anastazij Rudolf: profesor angleščine in tehnike ter tehnologije – razrednik 7.c
Jasna Poljanec: profesorica geografije in nemščine – razrednik 6.c
Cvetka Ivančič: učiteljica kemije in biologije – razrednik 6.b
Matej Kraner: profesor zgodovine
Janja Mladenović: dopolnjevanje obveze – zgodovina in DKE
Mitja Govedič: profesor fizike in tehnike ter tehnologije
Bernarda Škafar: profesorica angleščine in izbirnih predmetov računalništva
Marjana Rojnik: knjižničarka
Sonja Hanžekovič: svetovalna služba
Sašo Hladen: ROID – računalničar organizator informacijskih dejavnosti

i

Dokumenti šole

skrit
Letni delovni načrt 2019/20
Letni delovni načrt ravnateljice 2019/20
Poročilo o realizaciji LDN OŠ Veržej 2018-19
Poročilo o realizaciji LDN Ravnateljica 2018-19
Pravila šolske prehrane
Pravila šolskega reda
Vzgojni načrt
Katalog informacij javnega značaja
Status športnika, obrazec za pridobitev nadomestne listine