Osnovna šola Veržej

Puščenjakova 7
9241 Veržej

Odjava malic

031 300 685

Kontakt

T: (02) 587 16 54 (pisarne)
T: (02) 588 13 90 (šola)
info@os-verzej.si
os-verzej.ms@guest.arnes.si
www.os-verzej.si

Tajništvo 02 587 16 54
Vodja šole 02 588 13 90

Socialna delavka
(zavod)

02 587 16 66

Psihologinja
(zavod)

030 357 227

Medicinski tehnik
(zavod)

02 620 32 04

Svetovalna delavka
(šola)

02 620 32 06
Računovodstvo 02 620 32 03

Računovodstvo
(obračun vrtca, malic)

02  620 32 02
Ekonom 02 620 32 05
Knjižnica 051 600 990
Kuhinja 031 399 592
Vrtec 051 600 980
Zavod dežurni 051 655 039

OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ

Osnovna šola Veržej je specifična vzgojno-izobraževalna ustanova v Sloveniji. Pod enim nazivom delujejo tri organizacijsko samostojne enote: vrtec, vzgojni dom in šola.
Osnovno šolo obiskujejo učenci iz šolskega okoliša. Veseli nas, da je v našo šolo vključenih tudi kar nekaj učencev iz drugih šolskih okolišev. Ti učenci oblikujejo samostojne oddelke ali v zadnjih letih tudi kombinirane, saj število otrok v šolskem okolišu nekoliko upada.
Isto osnovno šolo obiskujejo tudi učenci, ki so nameščeni v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino, ki deluje v okviru zavoda. Zavod je namenjen otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki prihajajo iz cele Slovenije in jih nameščamo skozi celo šolsko leto. Učenci iz doma obiskujejo interne oddelke, kjer je normativ 8 učencev. S prilagojenim izvajanjem dosegajo enakovreden izobrazbeni standard.
Učencem ponujamo številne in zelo raznovrstne interesne dejavnosti, bogato športno in kulturno udejstvovanje, možnost sodelovanja v mednarodnih projektih kot sta Erasmus+ in Euromet.
Vsi zaposleni se trudimo, da bi se učenci v naši osnovni šoli dobro počutili in pridobili tista znanja, ki jih bodo potrebovali v življenju in jim bodo na široko odpirala vrata v prihodnost.
Želimo si bogatega sodelovanja ter odprtih in pristnih odnosov z vsemi, ki sodelujejo v procesu vzgoje in izobraževanja naših učencev. Dobro medsebojno sodelovanje, strpnost in razumevanje bo pripomoglo k uspešnemu, srečnemu in zadovoljnemu učencu, kakršnega si vsi želimo.

Marija Ferenc, prof.

ravnateljica

Kako do nas?

Zaposleni

Podatki za šolsko leto 2020/21.

Maja Kuronja: profesorica razrednega pouka – razrednik 1.a
Klavdija Krajnc: profesorica razrednega pouka – razrednik 2.a
Manuela Jaušovec: profesorica razrednega pouka – razrednik 3.a
Simona Fartek: profesorica razrednega pouka – razrednik 1.b/2.b/5.b
Melita Bombek: profesorica razrednega pouka – razrednik 4.a
Lidija Lukačič: profesorica razrednega pouka – razrednik v 5.a
Andreja Žunič: profesorica razrednega pouka – razrednik v 4.b
Lidija Šarkanj: oddelek podaljšanega bivanja
Mateja Šumenjak: magister profesor inkluzivne pedagogike in vzgojiteljica predšolskih otrok – oddelek podaljšanega bivanja
Damjana Ferenc: profesorica razrednega pouka – vodja šole
Vesna Novak: – profesorica biologije in gospodinjstva, razrednik 8.b, oddelek podaljšanega bivanja in jutranjega varstva
Jasna Jurišič Poljanec: profesorica geografije in nemščine – razrednik 6.a
Vladimir Bratkovič: učitelj matematike in fizike – razrednik 6.b
Cvetka Ivančič: učiteljica kemije in biologije – razrednik 7.a
Zalika Horvat: učiteljica slovenščine in srbohrvaščine – razrednik 7.b
Anton Šterman: profesor športne vzgoje – razrednik v 8.a
Anastazij Rudolf: profesor angleščine in tehnike ter tehnologije – razrednik 8.c
Branka Kapun Pučko: profesorica nemščine – razrednik 9.a
Klavdija Petovar: profesorica matematike in biologije – razrednik 9.b
Vanda Novak: učiteljica slovenščine in nemščine
Mitja Govedič: profesor fizike in tehnike ter tehnologije
Zoran Repija: učitelj glasbene umetnosti
Angela Gaberc:  profesorica likovne umetnosti
Matej Kraner: profesor zgodovine
Vanja Mladenović: dopolnjevanje obveze – zgodovina in DKE
Bojan Ošlaj: inžinir računalništva – izbirni predmeti UBE, MME, ROM
Marjana Rojnik: knjižničarka
Sonja Hanžekovič: svetovalna služba
Sašo Hladen: ROID – računalničar organizator informacijskih dejavnosti

i

Dokumenti šole

skrit
Letni delovni načrt 2020/21
Letni delovni načrt ravnateljice 2020/21
Poročilo o realizaciji LDN OŠ Veržej 2019-20
Poročilo o realizaciji LDN Ravnateljica 2019-20
Pravila šolske prehrane
Pravila šolskega reda
Vzgojni načrt
Katalog informacij javnega značaja
Publikacija 2020/21
Status športnika, obrazec za pridobitev nadomestne listine
Dostopnost