Skoči na glavno vsebino

OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ

Osnovna šola Veržej je specifična vzgojno-izobraževalna ustanova v Sloveniji. Pod enim nazivom delujejo tri organizacijsko samostojne enote: vrtec, vzgojni dom in šola.
Osnovno šolo obiskujejo učenci iz šolskega okoliša. Veseli nas, da je v našo šolo vključenih tudi kar nekaj učencev iz drugih šolskih okolišev. Ti učenci oblikujejo samostojne oddelke ali v zadnjih letih tudi kombinirane, saj število otrok v šolskem okolišu nekoliko upada.
Isto osnovno šolo obiskujejo tudi učenci, ki so nameščeni v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino, ki deluje v okviru zavoda. Zavod je namenjen otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki prihajajo iz cele Slovenije in jih nameščamo skozi celo šolsko leto. Učenci iz doma obiskujejo interne oddelke, kjer je normativ 8 učencev. S prilagojenim izvajanjem dosegajo enakovreden izobrazbeni standard.
Učencem ponujamo številne in zelo raznovrstne interesne dejavnosti, bogato športno in kulturno udejstvovanje, možnost sodelovanja v mednarodnih projektih kot sta Erasmus+ in Euromet.
Vsi zaposleni se trudimo, da bi se učenci v naši osnovni šoli dobro počutili in pridobili tista znanja, ki jih bodo potrebovali v življenju in jim bodo na široko odpirala vrata v prihodnost.
Želimo si bogatega sodelovanja ter odprtih in pristnih odnosov z vsemi, ki sodelujejo v procesu vzgoje in izobraževanja naših učencev. Dobro medsebojno sodelovanje, strpnost in razumevanje bo pripomoglo k uspešnemu, srečnemu in zadovoljnemu učencu, kakršnega si vsi želimo.

Marija Ferenc, prof.

ravnateljica

Kako do nas?

Zaposleni

STROK. DELAVCIE-POŠTARAZR.OPOMBE
Klavdija Krajnc1.aJV
Manuela Jaušovec2./3.a
Melita Bombek3.b
Maja Kuronja4.aJV
Lidija MalekPB
Ksenija Seršen5.a
Aljaž Žunič4./5.b
Mateja ŠumenjakPB
Anton Šterman6. aŠPO v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, IŠN, IŠO, ŠZZ
Mitja Govedič6. bFIZ v 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, TIT v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, OGL
Branka Kapun Pučko7. aTJN v 6. a, 7. a, 7. b, 8. a, 8. c, 9. a, 9. b
Anastazij Rudolf7. bTJA v 4./5. b, 6. b, 7. b, 8. b, 8. c, 9. b, AI1, AI2, AI3, N2A
Jasna Jurišič Poljanec8. aTJN v 5. b, 6. b, 7. b, GEO v 6. a, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b
Vladimir Bratkovič8. bMAT v 8. a, 8. b, 8. c, 6. a, 6. b
Ivan Kuhar8. cSLJ v 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c
Mateja Žalik Rus9. aNAR v 6. a, 6. b,7. a, 7. b, KEM v 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, GOS v 6. a, 6. b, NPH
Zalika Horvat9. bSLJ v 6. a, 6. b, 9. a, 9. b
Vesna NovakBIO v 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b
Klavdija Petovarklavdija.petovar@os-verzej.sPB, MAT v 7. a, 7. b, 9. a, 9. b
Zoran RepijaJV, GUM v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, OPZ, MPZ
Angela GabercPB, LUM v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, LS1, LS2, LS3
Vanja MladenovićZGO v 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, DKE v 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8.c
Sašo HladenROM, MME, računalnikar
Damjana Ferencvodja šole, ISP, DSP
Marjana Rojnikknjižničarka
Sonja Hanžekovičšolska svetovalna
i

Dokumenti šole

skrit
Ustvarili smo - dosegli smo 2022
Predstavitev Osnovne šole Veržej
Načrt prezračevanja
Letni delovni načrt 2022/23
Letni delovni načrt ravnateljice 2022/23
Poročilo o realizaciji LDN OŠ Veržej 2021-22
Poročilo o realizaciji LDN Ravnateljica 2021-22
Informator 2022/23
Pravila šolske prehrane
Pravila šolskega reda
Pravila šolskega sklada
Pravila šolskega reda - priloga A - opis postopkov
Kršitve šolskega reda - zunanji učenci
Kršitve šolskega reda - domski učenci
Vzgojni načrt
Katalog informacij javnega značaja
Izjava o dostopnosti

OŠ Veržej se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča www.os-verzej.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.os-verzej.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
 • omogočeno je ustavljanje premikov,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.os-verzej.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.os-verzej.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigram OŠ Veržej.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 19. aprila 2023 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 19. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.os-verzej.si, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov .

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:  

Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja
Status športnika, obrazec za pridobitev nadomestne listine
Pravila strokovnega centra
Pravilnik načinu oddajanja šolskih prostorov v uporabo
Soglasje za SEPA direktno obremenitev
Dostopnost