Skoči na glavno vsebino
w

Sodelovanje s starši

 • govorilne ure (praviloma vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 17.30)
  • 3. oktober 2022
  • 7. november 2022
  • 5. december 2022
  • 9. januar 2023
  • 6. februar 2023
  • 6. marec 2023
  • 3. april 2023
  • 8. maj 2023
  • 5. junij 2023
 • skupni roditeljski sestanki (dvakrat na leto)
 • pogovorne ure (po naslednjem razporedu)
Razpored pogovornih ur

Šolsko leto 2022/23

učiteljdanura
Zoran Repija TOR8.00 - 8.45
Klavdija KrajncSRE8.50 - 9.35
Anton ŠtermanČET8.50 - 9.35
Maja KuronjaPET7.30 - 7.45
Lidija MalekTOR10.45 - 11.30
Mitja GovedičSRE8.50 - 9.35
Anastazij RudolfČET8.50 - 9.35
Aljaž ŽuničPET7.00 - 7.45
Ksenija SeršenPON10.45 - 11.30
Sašo HladenTOR8.00 - 8.45
Ivan KuharČET10.45 - 11.30
Vladimir BratkovičSRE8.00 - 8.45
Mateja ŠumenjakPET10.45 - 11.15
Angela GabercČET12.25 - 13.10
Klavdija PetovarPON9.55 - 10.40
Jasna Jurišič Poljanec ČET 8:00 - 8:45
Vanja MladenovićČET10.45 - 11.30
Zalika HorvatTOR11.30 - 12.20
Branka Kapun PučkoTOR9.55 - 10.40
Vesna NovakPON8.50 - 9.35
Melita BombekPET9.55 - 10.40
Damjana FerencPON10.00 - 10.45
Manuela Jaušovec ČET 10.45 - 11.30
Mateja Ž. RusPON8.00 - 8.45

Starši morate svoj obisk na pogovorno uro predhodno napovedati preko svojega otroka ali na telefon (02) 588 13 90.

Svet staršev

Zakonska določila
Svet staršev šole je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov, npr: Zveza aktivov svetov staršev Slovenije.

Kontakt

Tajništvo

02 587 16 54

Vodja šole 02 588 13 90
Socialna delavka
(zavod)
02 587 16 66
Psihologinja
(zavod)
030 357 227
Medicinski tehnik
(zavod)
02 620 32 04
Svetovalna delavka
(šola)
02 620 32 06
Računovodstvo 02 620 32 03
Računovodstvo
(obračun vrtca, malic)
02  620 32 02
Ekonom 02 620 32 05
Knjižnica 051 600 990
Kuhinja 031 399 592
Vrtec 051 600 980
Zavod dežurni 051 655 039

Izdelava spletne strani

Sašo Hladen

d

GLAVNI MENI

Dostopnost