Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola

OŠ Veržej je od leta 1993 vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Slovenska mreža zdravih šol je članica Evropske mreže zdravih šol (SHE mreže). Prvim 12 šolam, med katere spada tudi OŠ Veržej, so se skozi štiri širitve priključile nove članice, tako šteje mreža od leta 2011 že 324 zavodov (257 osnovnih šol oziroma 57 % vseh osnovnih šol, 60 srednjih šol oziroma 45 % vseh srednjih šol in 7 dijaških domov oziroma 16 % vseh dijaških domov).

Na šoli izvajamo različne dejavnosti, s katerimi si prizadevamo uresničevati 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol.

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Rdeča nit

Skupaj s šolami ob zaključku šolskega leta tudi izberemo vsebinsko rdečo nit, ki jo poglobljeno obravnavamo naslednje šolsko leto.
V zadnjih letih smo imeli naslednje rdeče niti:
• 2000/01 – Mladi in alkohol (Sporočilo v steklenici)
• 2001/02 – Duševno zdravje
• 2002/03 – Gibanje in zdrava prehrana
• 2003/04 – Gibanje in zdrava prehrana, humani medsebojni odnosi
• 2004/05 – Poglobljeno delo s starši
• 2005/06 – Kakovostna izraba prostega časa
• 2006/07 – Duševno zdravje, prehrana in gibanje
• 2007/08 – Zdrav življenjski slog
• 2008/09 – Zdravi pod soncem (zdrav življenjski slog, klimatske spremembe, varovanje pred nevarnostmi sončenja)
• 2009/10 – Odnos-si (odnos do sebe, do drugih, okolja, prehrane, gibanja, zasvojenosti …, do življenja nasploh)
• 2010/11 – Odnos–si (nadaljevanje)
• 2012/13 – Odnos-si: Zmanjševanje neenakosti
• 2013/14 – Medgeneracijsko sodelovanje
• 2014/15 – Duševno zdravje (izobraževanja o treh programih duševnega zdravja)
• 2015/16 – Duševno zdravje (prenos programov v šolsko prakso)
Rdeča nit Zdravih šol v šolskem letu 2016/2017 je DUŠEVNO ZDRAVJE ter PREHRANA IN GIBANJE.

Zanimive povezave:

Radovljica 2017

V okviru projekta zdrava šola, smo bili na taboru zdravih šol Slovenije, ki je letos bilo Na OŠ A. T. Linharta v Radovljici. Nekaj utrinkov si lahko ogledate v naslednji galeriji.

Dostopnost