Skoči na glavno vsebino

Shema sadja

Osnovna šola Veržej se je prijavila na razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za sodelovanje v evropskem ”sistemu razdeljevanja sadja v šolah” s finančno podporo Evropske skupnosti.
Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave za najmanj 20 razdelitev za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani na našo šolo v šolskem letu 2013/2014. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša 6 EUR. Razdeljevati se sme le sveže sadje in zelenjava.
Za uspešno izvajanje sheme šolskega sadja so ključne tudi izobraževalne in promocijske aktivnosti v katere bodo vključeni učenci, starši, delavci šole, lokalni strokovnjaki na področju kmetijstva in zdravja.
Odločili smo se, da bomo javnost obveščali tudi na naši spletni strani, kjer boste lahko spremljali vse aktivnosti, ki so v zvezi z izvajanjem projekta z naslovom evropski sistem razdeljevanja sadja v šolah (OPOMBA: shema šolskega sadja).

Pred začetkom izvajanja sheme šolskega sadja smo izdelali plakat, katerega namen je obveščanje javnosti, da je šola vključena v EU sheme šolskega sadja, ki ga sofinancira EU.
Plakat si lahko ogledate v holu naše šole na oglasni deski!

 

Učencem predmetne stopnje bo sadje oz. zelenjava na voljo v košari na mizi pred razdelilno kuhinjo malic.

Učencem razredne stopnje bo sadje oz. zelenjava na voljo na mizici pred učilnico 2. razreda.

Dostopnost