Skoči na glavno vsebino

PROJEKT: UŽIVAJMO V ZDRAVJU

NFM Projekt »UŽIVAJMO V ZDRAVJU«nfm

OŠ Veržej je v šolskem letu 2016/17 vključena v celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Cilj projekta je zmanjševanje ali preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom, poudarek na prehranjevanju in redni telesni dejavnosti.

Projekt kot eno izmed največjih dodanih vrednosti za soočanje s problemom porasta debelosti, izpostavlja pomen medsektorskega sodelovanja preko vzpostavitve lokalnih preventivnih timov.

Ciljne skupine v projektu so:

 • otroci in mladostniki ter njihovi starši, skrbniki , odrasli ter
 • okolja: VIZ in zdravstvene organizacije.

Sestava tima: ravnatelj, organizator šolske prehrane, učitelj, ki poučuje gospodinjstvo, učitelj športne vzgoje, kuhar, šolska svetovalna služba, posredno pa so vključeni vsi učitelji in vzgojitelji.

Izhodišča za delo v preventivnem timu:

 • sestava tima in določitev koordinatorja,
 • priprava akcijskega načrta na podlagi:
  • podatkov SLO fit – športno vzgojni karton
  • poročilo strokovnega spremljanja ponudbe prehrane, ki ga VIZ prejme s strani NIJZ,
  • dejavnosti, ki bodo predlagane v inovativnem modelu, ki ga pripravijo PeF, FŠ, in ZRSŠ.
 • Seznanitev staršev o projektu (19.9.2016 – skupni roditeljski sestanek).

Na naši šoli načrtujemo naslednje dejavnosti na področju:

 • GIBANJA:
  • pohod otrok in učiteljev (4.10.2016)
  • pohod in staršev (11.10.2016)
 • PREHRANE:
  • delavnice za otroke (oktober 2016)
  • delavnice za otroke in starše (oktober 2016).

Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani: www.uzivajmovzdravju.si

Preventivni tim OŠ Veržejnorway grants

Utrinki iz projekta

Predstavitev projekta na roditeljskem sestanku 19. 9. 2016

Izvajanje projekta UŽIVAJMO V ZDRAVJU NA OŠ VERŽEJ

Predstavitev projekta v Ljubljani:

Dostopnost