Skoči na glavno vsebino
Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.
V novem šolskem letu bo cena malice znašala 1,10 EUR dnevno na učenca.
Dostopnost