Skoči na glavno vsebino

V devetletni osnovni šoli poteka v 7., 8. in 9. razredu tudi pouk izbirnih predmetov. Učenci si del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja in sposobnosti. Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen. Pouku izbirnega predmeta je namenjena ena ura na teden. Izjema je pouk drugega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirna predmeta sta lahko iz istega sklopa. Pomembno je, da učenci že sedaj dobro razmislijo, katere izbirne predmete bodo obiskovali v prihodnjem šolskem letu. V pomoč pri odločitvi za izbirni predmet smo vam pripravili publikacijo, v kateri so predstavljeni vsi izbirni predmeti, ki jih ponujamo. Predstavitve vsebujejo glavne poudarke, cilje ter način dela pri posameznem izbirnem predmetu.

V sredo, 26. 4. 2023, bodo učenci dobili domov prijavnico, v kateri se bodo odločili za izbirne predmete, ki bi jih želeli obiskovati v prihodnjem šolskem letu.

Prosimo, da učenci izpolnjeno prijavnico vrnejo razredniku/razredničarki najkasneje do petka, 5. 5. 2023.

Dostopnost