Skoči na glavno vsebino

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši,

Vlada RS je v četrtek, 18. 2. 2021, sprejela spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim se od ponedeljka, 22. 2. 2021, za učenke in učence od 1. do 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole.

Čeprav se vrnitve v šolo vsi zelo veselimo, bo še naprej potrebna velika previdnost in upoštevanje priporočil in ukrepov NIJZ (umivanje/razkuževanje rok, medsebojna razdalja, nošenje mask v skupnih prostorih, v šolo le zdravi učenci…), saj se z vrnitvijo vseh učencev tveganje za okužbo SARS Cov-2 povečuje.

Organizacija in izvedba vzgojno-izobraževalnega dela bo potekala podobno kot pred poukom na daljavo:

  • pričetek pouka bo ob 8. uri, potekal bo po urniku (urnik A), ki je objavljen na spletni strani.
  • Prosimo, da učenci prihajate v šolo malo pred začetkom pouka. V šolo vstopate posamično, z medsebojno varnostno razdaljo.
  • Pouk bo potekal v matičnih učilnicah
  • Izvajal se bo obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

Jutranje varstvo bo organizirano za učence 1. razreda, podaljšano bivanje pa bo organizirano za učence od 1. do 5. razreda, vendar prosimo, da učenke in učenci 4. in 5. razreda pridejo v podaljšano bivanje le, če varstvo nujno potrebujejo. Od 13.30 dalje bo podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda organizirano v heterogeni skupini (učenci obeh oddelkov), kar pomeni, da bodo morali učenci nositi maske.

  • Pouk nekaterih obveznih in neobveznih izbirnih predmetov (kjer je skupina sestavljena iz različnih oddelkov) bo potekal v heterogenih skupinah, kar pomeni, da bodo morali imeti učenci pri pouku maske.
  • Prehrana bo organizirana za vse učence, za obroke, na katere so prijavljeni.
  • Malica bo potekala v učilnicah, kosilo pa po določenem razporedu.
  • Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.

Vse ostale potrebne informacije bodo podali razredniki pri razredni uri v ponedeljek, 22. 2. 2021, 1. šolsko uro.

Verjamemo, da se bomo ob skupnem trudu in z upoštevanjem priporočil prijetno in varno vrnili v šolo, ki je v času naše odsotnosti dobila lepšo podobo in upamo, da bo tudi to prispevalo k dobremu počutju.

Želimo vam lep preostanek počitnic.

Spoštovani starši!

Za nami je zahtevno obdobje. Delo na daljavo nam je predstavljalo velik izziv. Trudili smo se, da je vzgojno-izobraževalno delo potekalo kontinuirano in brez večjih težav. Pri tem ste bili nam in svojim otrokom v veliko pomoč, zato se vam zahvaljujemo za podporo, razumevanje, potrpežljivost, za vse pobude in predloge ter si želimo, da bi tudi v prihodnje tako dobro sodelovali.

Dostopnost