OŠ Veržej

www.os-verzej.si

Vrtec Veržej

www.vrtec-verzej.si

Vzgojni dom Veržej

www.vzgojni-zavod-verzej.si

Obvestilo

Z okrožnico MIZŠ, dne 11.12.2020 smo bili obveščeni, da se vzgojno – izobraževalno delo  še naprej izvaja na daljavo, razen v zavodih, ki so bili ustanovljeni za delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Vzgojno-izobraževalno delo se po obveznem predmetniku  izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24.junija 2021, razen za učence 9. razreda, katerim se ocenjevalno obdobje zaključi 15. junija 2021.

Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat  v šolskem letu oz. enkrat, če se predmet izvaja po fleksibilnem predmetniku. Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ure tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu.

Z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje  tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je Vlada RS  začasno določila uporabo zaščitne maske na javnih krajih oz. prostorih ter obvezno razkuževanje rok. Odlok glede nošenja mask določa izjeme za otroke do dopolnjenega 6.leta starosti, učence  v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku.

Za navedene osebe se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela  obraza uporabljajo priporočila NIJZ.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom ob vhodu.

Nova ureditev karanten na domu

NIJZ je pripravil tudi Usmeritve vodstvu vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) ob pojavu potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 v njihovem zavodu, ki vodstvu VIZ služijo kot pomoč pri ustreznem ukrepanju. Za otroke, ki ostanejo v karanteni na domu, skrbniki na portalu eUprava na naslednji povezavi izpolnijo obrazec. Potrdilo o karanteni na domu bodo prejeli na elektronski naslov, ki ga bodo v vlogi navedli. Potrdilo osebe predložijo delodajalcu oziroma vložijo v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila prihodka, skladno z interventno zakonodajo.

POGUM

ESS MIZŠ ZRSŠ POGUM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (VEČ-TUKAJ)

Urnik

(velja od 1. 9. 2020 dalje)

Prihajajoči dogodki

  • počitnice 😀

Osnovna šola Veržej

Puščenjakova 7
9241 Veržej

Odjava malic

Izdelava spletne strani

Sašo Hladen

Dostopnost