OŠ Veržej

www.os-verzej.si

Vrtec Veržej

www.vrtec-verzej.si

Vzgojni dom Veržej

www.vzgojni-zavod-verzej.si

Obvestilo

Z okrožnico MIZŠ, dne 11.12.2020 smo bili obveščeni, da se vzgojno – izobraževalno delo  še naprej izvaja na daljavo, razen v zavodih, ki so bili ustanovljeni za delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Vzgojno-izobraževalno delo se po obveznem predmetniku  izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24.junija 2021, razen za učence 9. razreda, katerim se ocenjevalno obdobje zaključi 15. junija 2021.

Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat  v šolskem letu oz. enkrat, če se predmet izvaja po fleksibilnem predmetniku. Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ure tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu.

Z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje  tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je Vlada RS  začasno določila uporabo zaščitne maske na javnih krajih oz. prostorih ter obvezno razkuževanje rok. Odlok glede nošenja mask določa izjeme za otroke do dopolnjenega 6.leta starosti, učence  v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku.

Za navedene osebe se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela  obraza uporabljajo priporočila NIJZ.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom ob vhodu.

Nova ureditev karanten na domu

NIJZ je pripravil tudi Usmeritve vodstvu vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) ob pojavu potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 v njihovem zavodu, ki vodstvu VIZ služijo kot pomoč pri ustreznem ukrepanju. Za otroke, ki ostanejo v karanteni na domu, skrbniki na portalu eUprava na naslednji povezavi izpolnijo obrazec. Potrdilo o karanteni na domu bodo prejeli na elektronski naslov, ki ga bodo v vlogi navedli. Potrdilo osebe predložijo delodajalcu oziroma vložijo v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila prihodka, skladno z interventno zakonodajo.

Prijava na brezplačni topli obrok za učence in dijake Občine Veržej v času organiziranega izobraževanja na daljavo

Spoštovani starši/rejniki!

Na podlagi dopisa MIZŠ ter v skladu s  pozivom Občine Veržej vam sporočamo, da bo OŠ Veržej v času izvajanja pouka na daljavo organizirala pripravo brezplačnega toplega obroka za učence in dijake, ki so v skladu s kriteriji upravičeni do subvencioniranega toplega obroka.

Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni učenci in dijaki, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 382,82 EUR (do 3. dohodkovnega razreda na podlagi odločbe o otroškem dodatku oziroma do 2. dohodkovnega razreda na podlagi odločbe o štipendiji). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniški družini.

Šola bo upravičenost učenca do brezplačnega obroka preverila v CEUVIZ. Dijaki ob prvem prevzemu priložijo dokazilo o upravičenosti do brezplačnega obroka. Prijava za prevzem toplega obroka velja za celotno obdobje šolanja na daljavo.

Starši izpolnite prijavnico na tej povezavi: http://bit.ly/OSV-TopelObrok in sicer do nedelje, 8. 11. 2020 do 18. ure.

Prevzem obroka bo možen v ponedeljek, 9. 11. 2020 od 12.30 – 13.00 ure na prevzemnem mestu pred kuhinjo vrtca Veržej. Obvezna je uporaba obraznih mask. Vsak prevzemnik mora imeti s seboj čisto posodo.

Če osebni prevzem ni možen, sporočite to v ponedeljek zjutraj na tel. št. 031 300 685, kjer smo dosegljivi tudi za druge informacije v zvezi s prehrano.

S prijavo privolite, da občina in šola osebne podatke uporabijo za organizacijo in prevzem toplega obroka.

Poziv občine si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Obvestilo – podaljšane jesenske počitnice

Spoštovani starši, dragi učenci!

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer je Vlada RS sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov.  Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je v skladu s pristojnostmi izdala sklep, da se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS CoV-2 jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020.

Kako bo potekal pouk po izteku počitnic, zaenkrat še ni znano. Takoj ko bomo dobili informacije o tem, vas bomo obvestili.

Dragi učenci, želimo vam, da podaljšane počitnice preživite čim lepše. Izkoristite ta čas za prijetne sprehode v naravo, preberite kakšno zanimivo knjigo in se čim več družite s svojimi najdražjimi, kajti čas, preživet s svojimi najdražjimi, je neprecenljiv. Predvsem pa pazite na svoje zdravje!

 

 

POGUM

ESS MIZŠ ZRSŠ POGUM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (VEČ-TUKAJ)

Urnik

(velja od 10. 9. 2021 dalje)

Prihajajoči dogodki

  • počitnice 😀

Osnovna šola Veržej

Odjava malic

Kontakt

Tajništvo

02 587 16 54

Vodja šole 02 588 13 90
Socialna delavka
(zavod)
02 587 16 66
Psihologinja
(zavod)
030 357 227
Medicinski tehnik
(zavod)
02 620 32 04
Svetovalna delavka
(šola)
02 620 32 06
Računovodstvo 02 620 32 03
Računovodstvo
(obračun vrtca, malic)
02  620 32 02
Ekonom 02 620 32 05
Knjižnica 051 600 990
Kuhinja 031 399 592
Vrtec 051 600 980
Zavod dežurni 051 655 039

Izdelava spletne strani

Sašo Hladen

Dostopnost