OŠ Veržej

www.os-verzej.si

Vrtec Veržej

www.vrtec-verzej.si

Vzgojni dom Veržej

www.vzgojni-zavod-verzej.si

Obvestilo

Z okrožnico MIZŠ, dne 11.12.2020 smo bili obveščeni, da se vzgojno – izobraževalno delo  še naprej izvaja na daljavo, razen v zavodih, ki so bili ustanovljeni za delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Vzgojno-izobraževalno delo se po obveznem predmetniku  izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24.junija 2021, razen za učence 9. razreda, katerim se ocenjevalno obdobje zaključi 15. junija 2021.

Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat  v šolskem letu oz. enkrat, če se predmet izvaja po fleksibilnem predmetniku. Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ure tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu.

Z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje  tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je Vlada RS  začasno določila uporabo zaščitne maske na javnih krajih oz. prostorih ter obvezno razkuževanje rok. Odlok glede nošenja mask določa izjeme za otroke do dopolnjenega 6.leta starosti, učence  v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku.

Za navedene osebe se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela  obraza uporabljajo priporočila NIJZ.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom ob vhodu.

POGUM

ESS MIZŠ ZRSŠ POGUM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (VEČ-TUKAJ)

Osnovna šola Veržej

Odjava malic

Kontakt

Tajništvo

02 587 16 54

Vodja šole 02 588 13 90
Socialna delavka
(zavod)
02 587 16 66
Psihologinja
(zavod)
030 357 227
Medicinski tehnik
(zavod)
02 620 32 04
Svetovalna delavka
(šola)
02 620 32 06
Računovodstvo 02 620 32 03
Računovodstvo
(obračun vrtca, malic)
02  620 32 02
Ekonom 02 620 32 05
Knjižnica 051 600 990
Kuhinja 031 399 592
Vrtec 051 600 980
Zavod dežurni 051 655 039

Izdelava spletne strani

Sašo Hladen

Dostopnost