Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šolam posredovalo obvestilo, da bo v kratkem pripravilo dopolnilna pojasnila glede pridobitve statusa športnika. Postopki dodeljevanja statusa umetnika tečejo na ustaljen način.

Ravnateljica: Marija Ferenc, prof.