Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej
Osnovna šola Veržej - O šoli - Uvajanje tujega jezika

Uvajanje tujega jezika

Uvajanje tujega jezika - OŠ VeržejV šolskem letu 2014/15 smo na naši šoli začeli z uvajanjem nemščine v drugi razred. Smo ena izmed 59 šol v Sloveniji, ki so bile izbrane za uvajanje tujega jezika. Smo ena od dveh šol, ki uvajajo nemščino, kar ima v našem šolskem prostoru še poseben pomen.

Ker gre za uvajanje novega programa v slovenskem šolstvu, le-to zahteva tesno sodelovanje strokovnih delavcev, vodstva šole in pa tudi s svetovalkami Zavoda Republike Slovenije za šolstvo iz območne enote Murska Sobota. Pri oblikovanju in izvedbi novega programa sodelujejo učenci drugega razreda in njihovi starši.

Pri učencih želimo razvijati: poslušanje in slušno razumevanje ter govorno sporočanje in sporazumevanje v nemškem jeziku glede na njihove zmožnosti.Tuji jezik nemščina v drugem razredu - OŠ Veržej 08

Zastavljeno dosegamo preko različnih iger, pesmic, izštevank, pravljic, plesa, petja, peka piškotov z gostjo iz Švice in izdelovanja različnih izdelkov.

Načrtovane aktivnosti:

  • uvodni sestanek za starše,
  • udeležba staršev pri učni uri,
  • hospitacija vodstva šole pri učni uri,
  • delovni obisk svetovalk ZRSŠ OE Murska Sobota,
  • hospitacija strokovnih delavcev OŠ Radencev,
  • izlet v avstrijsko Radgono,
  • in mesečne evalvacije staršev na govorilnih urah.

Želimo, da bi naši učenci preko zabavnega in sproščenega dela pri pouku nemščine bili brez zadržkov in strahu pred neznanim in novim področjem. Da bi zaznali vsak svoj napredek in gradili na novih znanjih s katerimi bodo lažje gradili na večjezičnosti.

V šolskem letu 2015/16 poteka poučevanje nemščine v prvem razredu, vsi otroci so si izbrali neobvezni izbirni predmet, prav tako v drugem razredu in letos tudi prvič v tretjem razredu. V tem šolskem letu načrtujemo spremljanje uvajanja tujega jezika skupaj s svetovalkami ZRSŠ OE Murska Sobota v tretjem razredu.

Podatki in slike na spletni strani so izključna last OŠ Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela na osnovni šoli. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 588 13 90 (šola)
e-pošta: info@os-verzej.si in viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.os-verzej.si/

Telefonska številka za odjavo malic:
031 300 685

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.