Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Shema sadja

DSCF9243Osnovna šola Veržej se je prijavila na razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za sodelovanje v evropskem ”sistemu razdeljevanja sadja v šolah” s finančno podporo Evropske skupnosti.
Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave za najmanj 20 razdelitev za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani na našo šolo v šolskem letu 2013/2014. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša 6 EUR. Razdeljevati se sme le sveže sadje in zelenjava.
Za uspešno izvajanje sheme šolskega sadja so ključne tudi izobraževalne in promocijske aktivnosti v katere bodo vključeni učenci, starši, delavci šole, lokalni strokovnjaki na področju kmetijstva in zdravja.
Odločili smo se, da bomo javnost obveščali tudi na naši spletni strani, kjer boste lahko spremljali vse aktivnosti, ki so v zvezi z izvajanjem projekta z naslovom evropski sistem razdeljevanja sadja v šolah (OPOMBA: shema šolskega sadja).

Pred začetkom izvajanja sheme šolskega sadja smo izdelali plakat, katerega namen je obveščanje javnosti, da je šola vključena v EU sheme šolskega sadja, ki ga sofinancira EU.
Plakat si lahko ogledate v holu naše šole na oglasni deski!

 

Učencem predmetne stopnje bo sadje oz. zelenjava na voljo v košari na mizi pred razdelilno kuhinjo malic.

Učencem razredne stopnje bo sadje oz. zelenjava na voljo na mizici pred učilnico 2. razreda.

Podatki in slike na spletni strani so izključna last OŠ Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela na osnovni šoli. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 588 13 90 (šola)
e-pošta: info@os-verzej.si in viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.os-verzej.si/

Telefonska številka za odjavo malic:
031 300 685

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.