Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej
Osnovna šola Veržej - O šoli - PROJEKT: UŽIVAJMO V ZDRAVJU

PROJEKT: UŽIVAJMO V ZDRAVJU

NFM Projekt »UŽIVAJMO V ZDRAVJU«nfm

OŠ Veržej je v šolskem letu 2016/17 vključena v celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Cilj projekta je zmanjševanje ali preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom, poudarek na prehranjevanju in redni telesni dejavnosti.

Projekt kot eno izmed največjih dodanih vrednosti za soočanje s problemom porasta debelosti, izpostavlja pomen medsektorskega sodelovanja preko vzpostavitve lokalnih preventivnih timov.

Ciljne skupine v projektu so:

 • otroci in mladostniki ter njihovi starši, skrbniki , odrasli ter
 • okolja: VIZ in zdravstvene organizacije.

Sestava tima: ravnatelj, organizator šolske prehrane, učitelj, ki poučuje gospodinjstvo, učitelj športne vzgoje, kuhar, šolska svetovalna služba, posredno pa so vključeni vsi učitelji in vzgojitelji.

Izhodišča za delo v preventivnem timu:

 • sestava tima in določitev koordinatorja,
 • priprava akcijskega načrta na podlagi:
  • podatkov SLO fit – športno vzgojni karton
  • poročilo strokovnega spremljanja ponudbe prehrane, ki ga VIZ prejme s strani NIJZ,
  • dejavnosti, ki bodo predlagane v inovativnem modelu, ki ga pripravijo PeF, FŠ, in ZRSŠ.
 • Seznanitev staršev o projektu (19.9.2016 – skupni roditeljski sestanek).

Na naši šoli načrtujemo naslednje dejavnosti na področju:

 • GIBANJA:
  • pohod otrok in učiteljev (4.10.2016)
  • pohod in staršev (11.10.2016)
 • PREHRANE:
  • delavnice za otroke (oktober 2016)
  • delavnice za otroke in starše (oktober 2016).

Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani: www.uzivajmovzdravju.si

Preventivni tim OŠ Veržejnorway grants

Utrinki iz projekta

Predstavitev projekta na roditeljskem sestanku 19. 9. 2016


Izvajanje projekta UŽIVAJMO V ZDRAVJU NA OŠ VERŽEJ


Predstavitev projekta v Ljubljani:

Podatki in slike na spletni strani so izključna last OŠ Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela na osnovni šoli. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 588 13 90 (šola)
e-pošta: info@os-verzej.si in viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.os-verzej.si/

Telefonska številka za odjavo malic:
031 300 685

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.