Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej
Osnovna šola Veržej - O šoli - Letni delovni načrt

Letni delovni načrt

Letni delovni načrt 2018/19:
PRENESI: LDN šola 2018/19

Poročili o realizaciji za šol. leto 2017/18:
PRENESI: Poročilo o realizaciji LDN-ja OŠ Veržej 2017/18

Letni delovni načrt 2017/18:
PRENESI: LDN šola 2017/18

Poročili o realizaciji za šol. leto 2016/17:
Prenesi poročilo o realizaciji LDN-ja 2016/17: PRENESI: Poročilo o realizaciji LDN-ja šole 2016/17

Letni delovni načrt 2016/17:
Prenesi letni delovni načrt 2016/17: PRENESI: LDN šola 2016/17

Letni delovni načrt 2015/16:
Prenesi letni delovni načrt 2015/16: PRENESI: LDN šola 2015/16

Poročilo o realizaciji LDN 2014/15: PRENESI: TUKAJ

Letni delovni načrt 2014/15:
Prenesi letni delovni načrt 2014/15: PRENESI: LDN šola 2014/15
Poročilo o realizaciji LDN 2013-14: PRENESI: TUKAJ

Letna delovna načrta 2013/14:
Prenesi letni delovni načrt 2013/14: PRENESI: LDN šola 2013/14
Prenesi letni delovni načrt ravnatelja za 2013/14: PRENESI: LDN ravnatelja 2013/14

Poročili o realizaciji za šol. leto 2012/13:
Prenesi poročilo o realizaciji LDN-ja 2012/13: PRENESI: Poročilo o realizaciji LDN-ja šole 2012/13
Prenesi poročilo o realizaciji LDN-ja ravnatelja za 2012/13: PRENESI: Poročilo o realizaciji LDN-ja ravnatelja 2012/13

Starejše:
Prenesi letni delovni načrt ravnatelja: PRENESI: LDN ravnatelja 2012/13
Prenesi poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2011/12: PRENESI: Poročilo o realizaciji 2011/12

Podatki in slike na spletni strani so izključna last OŠ Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela na osnovni šoli. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 588 13 90 (šola)
e-pošta: info@os-verzej.si in viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.os-verzej.si/

Telefonska številka za odjavo malic:
031 300 685

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.