Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

O šoli

Nahajamo se v eni najmanjših občin v Sloveniji, v Občini Veržej. Naša šola je nekoliko drugačna od ostalih osnovnih šol, saj smo na skupnem dvorišču vrtec, osnovna šola in vzgojni zavod. Samo osnovno šolo obiskujejo otroci iz šolskega okoliša Občine Veržej, nekaj pa jih je tudi iz sosednjih šolskih okolišev. Ti otroci tvorijo enooddelčno osnovno šolo, zadnja leta pa zaradi majhnega števila otrok na razredni stopnji izvajamo pouk tudi v kombiniranem oddelku. To osnovno šolo pa obiskujejo tudi otroci, ki prebivajo v vzgojnem zavodu – Domu, za katere je pouk organiziran v lastnih oddelkih s prilagojenim izvajanjem.

Zavedamo se, da smo sooblikovalci odraščanja otrok. Želimo si predvsem, da postanemo in ostanemo dobri svetovalci, zaupni pomočniki in osebe, h katerim se otroci lahko vsak trenutek zatečejo po nasvet, pomoč ali zgolj razgovor. Tako starši kot otroci. Prav zaradi tega smo si pred časom izbrali misel, ki nas vodi v prihodnost: “Tu smo zato, da bi (ne samo nekoliko) bolje delali, kar delajo drugi! Tu smo zato, da storimo tisto, česar drugi ne morejo, ker nimajo zamisli, da se to da! Tu smo zato, da odpremo pot v prihodnost otrokom, ki pripadajo prihodnosti! Vse drugo ni vredno težav!”

Da bomo to vodilno misel lahko tudi uresničevali, pa je potrebno sodelovanje, zaupanje, strpnost in razumevanje vseh, ki se v šoli srečujemo. To so norme današnjega zahtevnega življenja in bivanja, ki je mnogo bolj razpršeno v svetovno razsežnost, kot pa je bilo še pred nekaj leti.

Vabim vas, da “prelistate” našo spletno stran in bolje spoznate našo šolo oziroma najdete tiste podatke, ki jih potrebujete.

prof, Borut Casar

Podatki in slike na spletni strani so izključna last OŠ Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela na osnovni šoli. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 588 13 90 (šola)
e-pošta: info@os-verzej.si in os-verzej.ms@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.os-verzej.si/

Telefonska številka za odjavo malic:
031 300 685

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.