Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

O šoli

Osnovna šola Veržej je specifična vzgojno-izobraževalna ustanova v Sloveniji. Pod enim nazivom delujejo tri organizacijsko samostojne enote: vrtec, vzgojni dom in šola.

Osnovno šolo obiskujejo učenci iz  šolskega okoliša. Veseli nas, da je v našo šolo vključenih tudi kar nekaj učencev iz drugih šolskih okolišev. Ti učenci oblikujejo samostojne oddelke ali v zadnjih letih tudi kombinirane, saj število otrok v šolskem okolišu nekoliko upada.

Isto osnovno  šolo obiskujejo tudi učenci, ki so nameščeni v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino, ki deluje v okviru zavoda.  Zavod je namenjen otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki prihajajo iz cele Slovenije in jih nameščamo skozi celo šolsko leto. Učenci iz doma obiskujejo interne oddelke, kjer je normativ  8 učencev. S prilagojenim izvajanjem dosegajo enakovreden izobrazbeni standard.

Učencem ponujamo številne in zelo raznovrstne interesne dejavnosti, bogato športno in kulturno udejstvovanje, možnost sodelovanja v mednarodnih projektih kot sta Erasmus+ in Euromet.

Vsi zaposleni se trudimo, da bi se učenci v naši osnovni šoli dobro počutili in  pridobili tista znanja, ki jih  bodo potrebovali v življenju in  jim bodo na široko odpirala vrata v prihodnost.

Želimo si bogatega sodelovanja ter odprtih in pristnih odnosov z vsemi, ki sodelujejo v procesu vzgoje in izobraževanja naših učencev. Dobro  medsebojno  sodelovanje, strpnost in razumevanje bo pripomoglo k uspešnemu, srečnemu in zadovoljnemu učencu, kakršnega si vsi želimo.

Ravnateljica:

Marija Ferenc, prof.

Podatki in slike na spletni strani so izključna last OŠ Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela na osnovni šoli. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Osnovna šola Veržej
Puščenjakova 7
9241 Veržej

Tel./fax:
(02) 587 16 54 (pisarne)
(02) 588 13 90 (šola)
e-pošta: info@os-verzej.si in viz.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.os-verzej.si/

Telefonska številka za odjavo malic:
031 300 685

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.